Info 

HERE COME THE CIVICMAKERS

Platoniq Lab és el laboratori de R+D de Platoniq a l'Internet, fruit de l'experiència acumulada gràcies al projecte Banc Comú de Coneixements (BCC). En aquesta plataforma trobareu tant les nostres línies de recerca, textos sobre les nostres metodologies i exemples pràctics, com jocs i projectes representatius d'agents afins a la filosofia i pràctica de Platoniq. A grans trets, els continguts aposten per alternatives que apliquen el funcionament de les xarxes i el P2P a contextos educatius, econòmics o d'innovació social. Platoniq, a través de YOUCOOP, facilita processos de cooperació i innovació social distribuïda per mitjà de dinàmiques, metodologies i workshops per introduir canvis culturals a organitzacions com ONGs, institucions, cooperatives o empreses socials.
Platoniq. Compartir vs Competir. Dia C

Difondre allò que sabem i formar a d'altres

Presentem les nostres experiències a multitud de congressos d'innovació, emprenentatge, educació i noves tecnologies i als festivals més importants de cultura digital del món. Durant els darrers mesos hem participat al Congrés de Ciutats Creatives a la Societat de la Imaginació (Càceres), a les jornades “Emprendre. El camí cap a la creació d'empresa” de l'Ajuntament de Vitòria, a les jornades sobre Tecno-ciutadania i Socio-innovació Urbanlabs del CitiLab-Cornellà, al ZKM-Zentrum für Kunst und Medientechnologie de Karlsruhe...
Transparencia de cuentas

Transparencia

Contribuïdors: Platoniq

Platoniq Sistema Cultural es una asociación sin ánimo de lucro registrada en los Servicios de "Registre I Assessorament d'Entitats Juridiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya". Con el número de inscripción 30236/B quedó inscrita el día 15 de marzo de 2005 en la Sección 1a del Registro de Barcelona.

- Balances, subvenciones y planificación de actividades 2016 (en proceso)
- Balances, subvenciones y memoria de actividades 2015-2014
Pàgina: 1| 2
Amb el suport de :
Platoniq

Goteo. Monedas de 5 gotas

El proceso de decidir a qué proyecto o proyectos se destinará el total de las cuotas de inscripción del taller nos pondrá en la tesitura de pensar y compartir con el resto los criterios que impulsan a donar dinero a un proyecto y no a otro.

MÉS MEDIA: