Derivats BCC

Publicat el 29/10/2009 - Banc Comú

BCC EDU
La P2Pedagogia ideada per Platoniq a través del projecte Banc Comú de Coneixements s'ha estés i ha derivat en accions i projectes en multitud d'entorns, tant públics com privats. Aquest és el cas de l'experiència innovadora als instituts d'educació secundària de Sevilla, d'una sèrie d'ONGs de Jogyakarta (Indonèsia) o d'Hotel Yeoville (Sud-àfrica), els mercats d'idees a cooperatives del Grup Mondragón del País Basc, les dinàmiques de participació i emprenentatge a casals de la tercera edat de Catalunya, o la creació de laboratoris urbans en col·laboració amb el CitiLab-Cornellà. Ecosistemes radicalment complementaris, tots ells compartint un mateix valor: el procomú productiu.
Pàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

BCC EDU

BCC Workshop: "Mutual education in practise" a Yakkum. Centre de rehabilitació per a joves discapacitats. Yogyakarta, Indonèsia.

MÉS MEDIA: