Difusió de BCC per generar una comunitat

Publicat el 30/03/2009 - Banc Comú

BCC SONDEJOS
Sovint, per explicar com funciona BCC utlitzem la metàfora d'un programa informàtic. BCC funciona com una eina, així qu si no té usuaris (comunitat) i no s'utilitza, resta buit de contingut i de sentit. No obstant, a mida que apareixen "usuaris" d'aquest projecte, sorgeixen ofertes, demandes i tasques que es gestionen en grups de treball o cèl·lules, BCC es posa en funcionament.

Per generar una comunitat d'usuaris cal dedicar temps a difondre el projecte i reunir un número suficient d'ofertes i demandes de ciutadans. L'organització de Mercats d'Intercanvi de Coneixements ajuda a accelerar aquest procés. Aquests són alguns dels sistemes emprats per difondre el projecte:

1) Urnes a espais socials, culturals, educatius on les persones puguin llegir la informació bàsica de BCC i omplir un formulari amb una oferta, una demanda de coneixements o recomanant una persona interessant per a la comunitat.

2) Web. Es necessita una eina d'Internet que pugui reunir ofertes i demandes tot publicant-les de forma immediata. El web de BCC ho fa, a més d'incloure vídeos d'exemples (documentació de Mercats, manuals...) que sempre són de gran ajuda per difondre el projecte.

3) Pòsters i flyers per anunciar les reunions i activitats de BCC.

4) Reunions a aules lliures d'escoles públiques, on s'informa de l'estat del projecte i on també s'hi recullen ofertes i demandes dels assistents a la sessió.

5) Llista de correu de BCC. Els interessats en activitats s'inscriuen a una llista de correu que s'encarrega d'informar sobre les reunions i intercanvis.

6) Xarxes de contacte personal. La manera tradicional més ràpida de començar amb la difusió del projecte.

7) Eines informàtiques de Platoniq, com S.O.S, un taulell d'anuncis audiovisual motoritzat.

8) Xarxes socials a Internet i fòrums.
Pàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

SONDEJOS MERCAT

Al març de 2008, vam portar a terme sondejos i activitats d'intercanvi de coneixements a parades del Mercat de Sant Antoni de Barcelona.

MÉS MEDIA: