Cèl·lules

Publicat el 30/03/2009 - Banc Comú

BCC CÈL·LULES
Anomenem cèl·lules als grups de treball que es generen des dels Col·laboradors i que tenen unes funcions i autonomia de treball específiques. En la fase de pre-producció de Banc Comú de Coneixements, el col·lectiu Platoniq va fer una previsió de les següents cèl·lules de treball amb les seves respectives funcions:

Cèl·lula Gestió Interna
S'encarrega de generar la metodologia i desenvolupar els procediments interns. Manté informats a tots/es els col·laboradors/es i experts/es. Ajuda a buscar recursos.

  Cèl·lulade Gestión de participación
  S'encarrega d'acollir i orientar als nous col·laboradors/es i experts/es.
  També s'encarrega dels sondejos (reunir ofertes i demandes de coneixements) i passar dades al web.

  Cèl·lula Producció Càpsules Audiovisuals
  S'encarrega de coordinar i produir les Càpsules audiovisuals. Aconseguir equips, enregistrar, post-produir, comprimir i penjar els vídeos al web.

  Cèl·lula Gràfica i Elements Escenogràfics
  S'encarrega de tot allò relacionat amb el disseny i ajuda a la cèl·lula de comunicació a formalitzar les campanyes de difusió.

  Cèl·lula Continguts
  S'encarrega de millorar, seleccionar i valorar els continguts de BCC. Ajuda, quan és necessari, en els guions dels experts/es.

  Cèl·lula Comunicació
  S'encarrega de les relacions externes de BCC. Redacta els comunicats públics i idea les campanyes de difusió.

  Cèl·lula Streaming
  S'encarrega d'emetre per Internet les activitats en directe durant els dies que transcorren aquestes accions. De vegades, aquesta cèl·lula queda englobada en la cèl·lula de Producció Audiovisual.

  Cèl·lula de Producció de Mercat d'Intercanvi de Coneixements
  S'encarrega de l'organització de tot allò relacionat amb els dies del Mercat d'Intercanvi de Coneixements i l'espai on se situa. Aconsegueix que el treball de totes les cèl·lules cualli.

Evolució de les cèl.lules: l'atomització en microtasques


A la pràctica, les cèl·lulas que van funcionar amb major contundència van ser: la cèl·lula de producció visual, la de comunicació i la de producció del Mercat. La resta de funcions pertanyents a altres cèl·lulas van ser realitzades per voluntaris que no formaven part de cap grup de treball pre-establert o van ser resoltes per la cèl·lula de producció.

El concepte de cèl·lules no arribà a funcionar al 100% perquè va estar forçat des de la planificació del projecte, encara sense haver provat el model. No obstant, com a resultat de l'obertura de l'organització, vam trobar una excel·lent fòrmula per facilitar la participació i l'organització horitzontal: aplicar el concepte d'atomització a les funcions, que van esdevenir micro-tasques. D'aquesta manera, la funció o la tasca no estava relacionada amb un grup de treball. Aquest mètode va proporcionar un alliberament de responsabilitats en els grups formats, a més de donar l'oportunitat a qualsevol individu, bé fos d'una cèl·lula o bé una persona acabada d'arribar al projecte, d'integrar-se en l'equip de BCC tot assumint un petit compromís en funció del seu temps, capacitats i interessos.

En total, van participar 37 Col·laboradors voluntaris en l'organització de la primera experiència de BCC a Barcelona en 2006. El 80% d'aquests Col·laboradors van assistir a alguna reunió o presentació de BCC a les escoles públiques o al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i, a partir dde llavors, van implicar-s'hi al projecte. Van conèixer BCC a través de diferents mitjans: xarxa, cartells i recomanació d'altres participants.
Pàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

BCC CÈL·LULES

Cèl·lula Gràfica i Elements Escenogràfics

MÉS MEDIA: