Eina Web

Publicat el 30/03/2009 - Banc Comú

BCC WWW
El desenvolupament de la web de Banc Comú de Coneixements (BCC) (www.banccomu.org) va fer-se durant el mes de novembre del 2006, en paral·lel amb la gestió de la participació i l'organització de les activitats de les jornades d'intercanvi que es portarien a terme en Barcelona, aquell mateix mes, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Per aquest motiu, la pàgina web va orientar-se cap a una arquitectura que resolgués les necessitats d'aquell moment:

a) Publicació de missatges i enviament massiu de butlletins als diferents grups d'usuaris: usuaris d'ofertes i demandes, usuaris Accionistes / Experts, usuaris Administradors i usuaris Col·laboradors.
 
b) Publicació de tasques, amb data límit de realització, nivell d'urgència i adjudicació a responsable. Aquestes tasques estaven relacionades amb les cèl·lules o grups de treball formats pels Col·laboradors.

c) Publicació de Càpsules audiovisuals, d'àudio o presencials. Al principi, varem utilitzar la mateixa paraula "Càpsula", tant per les activitats presencials com per les produccions audiovisuals. Això va crear algunes confusions, per la qual cosa finalment només varem anomenar Càpsules a les produccions audiovisuals. Les activitats presencials van anar agafant força a mida que s'apropaven les dates de les jornades d'intercanvi, i van anar-se'n resolent les necessitats immediates a la web, però aquests "pegats" van resultar poc eficaços o complexos d'administrar a mig / llarg termini.

d) Publicació d'ofertes i demandes per part dels usuaris registrats. Aquesta part fou la menys utilitzada pels usuaris del projecte, per la qual cosa és necessari replantejar-la en la propera versió de la pàgina web.

e) Calendari d'activitats on quedaven publicades les Càpsules presencials.

f) Comunitats BCC. Des d'un inici va pensar-se que sorgirien diferents nodes de BCC fora de Barcelona, de manera que la pàgina web hauria d'estar preparada per tal que diferents grups poguessin auto-gestionar la informació de les seves pròpies comunitats locals. Per aquest motiu va programar-se una estructura que pogués replicar-se des de la mateixa eina web i, d'aquesta manera, que l'administració fos independent, sense deixar de compartir la informació i els continguts amb la resta.
Pàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

BCC WWW

MÉS MEDIA: