Producció de Càpsules Audiovisuals

Publicat el 30/03/2009 - Banc Comú

BCC CÀPSULES
Anomenem Càpsules als enregistraments audiovisuals d'ofertes de coneixements, introduccions audiovisuals a diferents temàtiques i experiències personals. Aquests arxius, que poden consultar-se a l'Internet, tenen una llicència copyleft que permet l'ús i la còpia sense ànim de lucre.

La producció de Càpsules audiovisuals ha sigut fonamental per poder explicar el projecte Banc Comú de Coneixements (BCC) i per tal que els interessats en participar-hi puguin veure alguns exemples d'ofertes de coneixements variats. La convocatòria d'enregistrament de Càpsules va ajudar a donar visibilitat a Internet però també, a nivell local, moltes persones van estar especialment motivades en oferir coneixements perquè els interessava estar enregistrades i tenir un vídeo promocional. En aquests casos, els coneixements d'aquests donants estaven directament relacionats amb la seva professió.

En paral·lel a la producció audiovisual d'aquestes Càpsules, s'obrí una línia de treball en formats de transmissió. A continuació, expliquem quins varen sorgir:


Formats de transmissió

  • Demos: s'hi explica informació sobre com fer alguna cosa tot seguint unes passes determinades. Aquest format genera un manual. Respon a la pregunta Com es fa...? Per exemple: Com fer pa? Com muntar un servidor? Com construir un micròfon?
  • Dissertacions teòriques: s'hi exposen un conjunt d'interpretacions sobre un concepte o tema que ajuden a entendre'l en el seu context, independentment de que aquests coneixements tinguin o no una aplicació pràctica. Respon a la pregunta Què és...? Per exemple: Què és el capitalisme cognitiu? Què són els drets de propietat intel·lectual?
  • Experiències viscudes: és una exposició d'algun esdeveniment que s'ha viscut i del qual se n'ha après alguna cosa. La seva transmissió pot ser útil o inspiradora per a d'altres persones i contextos, tot i que sigui impossible de reproduir, a diferència de les demos. Respon a la pregunta Com vaig resoldre una situació determinada? Per exemple: Com vaig trobar treball tot i ser emigrant?

Altres tipus de formats de transmissió més complexos que també van portar-se a terme van ser el microtaller, el joc, el repte i l'ajuda. L'arxiu d'aquestes activitats no resulta pràctic degut a l'alt grau d'interacció que requereixen. Per aquest motiu no hi ha enregistraments audiovisuals d'aquestes experiències, ja que només tenen sentit a nivell presencial ("en viu"). Aquests formats són:

  • Microtallers: aquest format presencial és un lloc de co-aprenentatge en el qual els participants treballen en una tasca comuna proposada per un expert. S'hi vol crear una situació entre "veure fer" i "provar un mateix".
  • Reptes: són activitats recreatives on s'hi proven i mesuren els coneixements o habilitats de les persones que hi participen. Per exemple: competició de muntatge d'un ordinador des de zero. S'apleguen peces informàtiques i els participants hauran d'aconseguir muntar i fer funcionar un ordinador en un temps determinat. En el procés, els visitants podran observar i preguntar qualsevol dubte sobre allò que estiguin fent. Aquell que proposa una competició o joc s'encarrega de la convocatòria i organització de l'activitat.
  • Jocs: són activitats lúdiques no competitives, la seva única finalitat és passar-s'ho bé, no finalitzen, i tots hi guanyen sempre amb el descobriment d'elements inesperats. Aquell que proposa un joc s'encarrega de l'articulació i organització de l'activitat.
  • Ajuda: són les úniques trobades que depenen totalment de les demandes. Per organitzar una trobada d'aquest tipus, ha d'haver un mínim de dues persones interessades (aquell que sap i aquell que necessita l'ajuda). Durant la trobada es proporciona a la persona que vol aprendre algunes claus per progressar en el coneixement que necessita millorar.
Pàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

Fets.org

Saps a on van els teus diners?
Saps si els teus diners s'utilitzen per fabricar armes o contaminar el medi ambient?
Gestiones els teus diners d'acord amb els teus valors?
Les finances ètiques, i dins d'elles la banca ètica, són una resposta activa a aquestes preguntes. A partir d'aquí trobaràs totes les respostes.
Càpsula enregistrada al Mercat de Coneixements Lliures organitzat per Platoniq (Barcelona, 2008).

MÉS MEDIA: