Enric Senabre

Publicat el 05/02/2009 - Contribuïdors

Auto-organització, Economia distribuïda, Comunitats / Xarxes, Re-apropiació tecnològica, TICs, Fent analògic allò digital, Presa de decisions col·lectiva, Desenvolupament social, Creació de xarxes, Treball en xarxa, Prosumidors, Estratègies empresarials, Cooperatives, Empresa 2.0, Telecomunicacions, Web 2.0, Xarxes socials, Mitjans de comunicació, Eines de comunicació

Participa en: Otro reto creativo: enriquecer colecciones abiertas de audio para redes sociales, Europeana Labs: nuevo portal para generar apps en torno al legado cultural europeo, #CultJam15 pre-event at Maker Convent Barcelona, UrbanLabs09: Tecno-ciutadania i Socio-innovació, Tweetometro, Drumbeat como modelo de apoyo a proyectos web

Enric Senabre
Enric Senabre Hidalgo, Doctorand i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Coordinador de projectes a CitiLab-Cornellà, responsable d'iniciatives vinculades a la formació en TICs i al desenvolupament d'estratègies d'innovació social, coordinador tècnic de l'Observatori per a la CiberSocietat i director del IV Congrés de la CiberSocietat.

Anteriorment, ha treballat en el desenvolupament de sistemes de comunicació per a la xarxa Infonomia i a la Universitat Oberta de Catalunya, així com implementant projectes d'e-learning per a diverses institucions.
Amb el suport de :
Platoniq

Drumbeat festival flyers

Drumbeat festival flyers. Drumbeat nace el verano de 2009 impulsado por Mozilla foundation como una iniciativa para promover y proteger la Web abierta en tanto que bien común y motor de innovación en diferentes ámbitos de la sociedad (educación, arte, periodismo, ciencia, activismo)

MÉS MEDIA: