UrbanLabs09: Tecno-ciutadania i Socio-innovació

Publicat el 11/12/2009 - Experiències

Auto-organitzacióEconomia distribuïdaComunitats / XarxesRe-apropiació tecnològicaTICsDesenvolupament socialTreball en xarxaProsumidorsEstratègies empresarialsCooperativesEmpresa 2.0TelecomunicacionsXarxes socials

Contribuïdors: Enric Senabre, Platoniq

UrbanLabs09 - Caldos
En l'edició 2009 d'UrbanLabs, les Jornades sobre Tecno-ciutadania i Socio-innovació que organitza cada any CitiLab-Cornellà, Platoniq va proposar una sèrie de sessions de treball P2P a les quals van presentar-s'hi projectes socials amb algun component de noves tecnologies en fase de desenvolupament.

Tres dies per intercanviar experiències i coneixements i fer networking al Citilab-Cornellà a l'entorn d'idees i fets concrets que mostren com la ciutadania té molt a dir sobre la realitat política, cultural i econòmica que estem vivint, des dels territoris urbans i digitals que marquen i marcaran encara més la societat del segle XXI.

El format de jornades que vam plantejar fuig, per tant, de la simple jornada de presentació i discussió i vol que els participants formulin no només projectes tangibles i que els interessin, sinó també noves relacions i embrions de grups que passin a l'acció, a la construcció.

En base als projectes que van presentar-se a la convocatòria i als perfils i entitats de procedència dels inscrits a les jornades, a les sessions de treball van agrupar-se una sèrie de "Caldos de projectes" on poder discutir les iniciatives segons àmbits temàtics, contexts als quals s'inscrivien i possibles noves iniciatives. A partir d'aquí, van crear-se fusions interdisciplinars o grups més reduïts centrats en projectes o temes concrets. [Veure kit d'informació bàsica]

Mitjançant una aplicació basada en Twitter per votar i comentar els projectes, la clausura de les jornades va consistir en una experiència de decisió col·lectiva en la qual va escollir-se un dels projectes presentats com a destinatari d'una borsa de 1.000 euros (recollits per mitjà de les inscripcions a l'esdeveniment).

Amb aquesta iniciativa UrbanLabs i Platoniq pretenen contribuir, des de la vessant econòmica i simbòlica, al desenvolupament de projectes tecno-ciutadans, a la vegada que busquen una major coherència amb l'esperit i la metodologia de les jornades d'aquest any. Col·laboració per compartir coneixements, per treballar en equip, per distribuir les tasques i l'intercanvi de rols entre els participants, així com la presa de decisions col·lectiva i pública (amb les conegudes dificultats, però també autoregulacions naturals que sorgiran), tot aportant la "benzina necessària" per posar en marxa els motors de la innovació ciutadana.

Actualment, Platoniq i CitiLab-Cornellà estan configurant el futur de les jornades de 2010 sota el lema UrbanLabs OS, "A la recerca d'un nou sistema operatiu per a la ciutat".

Missió
Idear, desenvolupar, testar, implementar i difondre components d'un nou sistema operatiu de ciutat, que millori els processos de comunicació, participació i consum sota paràmetres eficients i sostenibles. S'hauran de dissenyar i/o re-utilitzar diferents tipus d'interaccions i de xarxes entre tecnologies i persones en l'espai urbà, així com també mecanismes de visualització, difusió i millora de cadascun dels components del sistema. UrbanLabs OS es podrà compondre de diferents projectes autònoms que obeeixin a aquests objectius, tot potenciant el desenvolupament dels mateixos de manera transversal.

Oportunitats
Actualment, gràcies a les TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i als nous models d'organització entre ciutadans, és possible portar a terme estratègies de recopilació i accés a dades de tot tipus, d'ajuda a la mobilitat urbana, d'interacció amb l'administració, de foment del consum local i responsable, d'estalvi energètic i de moltes altres àrees que, de manera distribuïda, participativa i autònoma, siguin desenvolupades i/o utilitzades per grups de ciutadania activa.

Reptes
Tant la globalització econòmica com el canvi climàtic i el pic del petroli, com també la progressiva desafecció política que experimenta una gran part de la població dels païssos desenvolupats, suposen un escenari actual i a curt termini en el qual sembla necessari organitzar-se per desenvolupar o potenciar mecanismes i processos concrets que repercuteixin, per una banda, en una millora significativa de la vida a les ciutats i, per altra, en una anticipació davant possibles problemàtiques socials, ecològiques i econòmiques.

Possibles components d'UrbanLabs OS:
 • Reciclatge de material informàtic.
 • Desenvolupament DIY i lowcost de sistemes d'energia renovables.
 • Creació d'OpenHardware.
 • Sistemes de mobiliat urbana.
 • Recollida i visualització de dades: consum, energia, mobilitat.
 • Cooperatives de consum.
 • Geo-localització d'indicadors urbans.
 • Sistemes de foment del consum local.
 • Sistemes de presa col·laborativa de decisions.
 • Mecanismes de co-creació.
 • Experiències de memòria local col·lectiva i identitat.
 • Sistemes d'intercanvi i banc de temps.
 • Horts urbans compartits.
 • Disseny d'infraestructures sostenibles.
 • Displays urbans d'informació/opinió comunitària.
 • Sistemes de reacció en casos d'emergència sanitària.
 • Desenvolupament d'aplicacions per dispositius mòbils.
Creative Commons Creative Commons License Deed Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 EspanyaPàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

Vídeo sobre els UrbanLabs09 - PuntTic.cat

Del 22 al 24 d'octubre, el CitiLab-Cornellà va acollir la segona edició de les jornades UrbanLabs, sobre Tecno-ciutadania i Socio-innovació. Es tracta d'una trobada on experts en participació electrònica i innovació social intercanvien experiències i idees sobre el model de societat actual.

A més, es van crear diversos grups de treball amb els participants de les jornades, en els quals es van identificar i proposar nous projectes, pràctiques i usos al servei de les ciutats i els ciutadans i ciutadanes. Es van presentar més d'una vintena d'idees, de les quals en va resultar vencedor el projecte "Architecture in your hands" d'Ethel Baraona i César Reyes. Es tracta d'una proposta sobre com canviar la indústria editorial d'arquitectura a través dels dispositius mòbils. Les votacions del públic es van fer a través de la plataforma Twitter i de missatges SMS.

MÉS MEDIA: