LETSystems i Open Money

Publicat el 02/12/2008 - Experiències

Co-aprenentatgeEconomia distribuïdaJocsP2PAprenentatge cooperatiuMonedes complementàries

Contribuïdors: Michael Linton, Open Money

Michael Linton

Ve de la pàgina 1


Thomas Kuhn, a "L'Estructura de les Revolucions Científiques", descriu molt bé els problemes del canvi de paradigma que ens han fet difícil poder tenir èxit de forma constant, bé sigui a la nostra comunitat d'origen (on les idees locals no mereixen confiança) o a d'altres (on es pregunten per què no tenim més èxit al nostre propi territori).

No obstant això, creiem que l'imminent llançament del programari Open Money CCSP (proveïdor de serveis de monedes comunitàries) permetrà que aquest concepte entri, com mai abans, a la Long Tail de la comunitat d'Internet.


6. Tot i que, evidentment, hi creieu, enteneu les Community Currencies com una utopia (una eutopia, si voleu) o més aviat com una realitat perfectament viable a curt termini (generalitzada, no basada en comunitats relativament petites)?

Segons el meu parer, l'actual situació econòmica mundial és una distopia temporal: la dependència social dels diners com quelcom que té valor en si mateix (per tant, producte d'emissió limitada) i la quasi total exclusió de qualsevol altre forma, són absurdes. I ha estat així durant dècades, fins i tot durant segles. Els diners convencionals reflecteixen perfectament i perpetuen el FUD -por / incertesa / dubte (fear, uncertainty, doubt)- que ha governat el món durant tant de temps.

No es tracta, ni tan sols, de la forma d'aquests diners: la moneda de curs legal fa molt bé allò que ha de fer i ho farà encara durant algun temps. La nostra negligència ha consistit en no veure que altres formes de diners són possibles, i actuar en conseqüència.

L'Open Money circula i torna, mentre que els diners convencionals no ho fan. Aquestes no són condicions selectives, sinó que venen donades amb la forma i la funció dels dos tipus de diners. Quan gastem diners convencionals, han marxat; quan gastem Open Money, roman al nostre voltant.

Per tant, no veiem cap raó per la qual una persona o una organització evitaria l'ús d'Open Money a més d'utilitzar els seus diners convencionals d'ara.

Open Money serveix a tothom. La seva viabilitat és perfecta.


7. L'atomització a gran escala (com en el sistema de paqueteria APT de Debian), ha permès que els grans projectes de programari emprin un sorprenent grau de descentralització i un desenvolupament col·laboratiu i incremental. Però, quins altres tipus de coneixement poden ser atomitzats? Com? Com poden atomitzar-se el diners?

Pel que fa als diners: els mitjans necessaris (i, probablement, suficients) per atomitzar-los passen per l'aplicació dels principis, els protocols i la pràctica d'Open Money. Open Money està dissenyat des del seu nucli per ser una atomització dels diners, perquè es tracta d'un "meta-sistema de moneda" que permet que la gent creï divises. Inclou un llenguatge específic de divises que permet que convisqui un nombre il·limitat de formes de moneda en una xarxa distribuïda de diners, com ara el propi Internet. Això és fonamental, i així és com ha de ser, perquè Open Money es correspon amb la realitat, i qualsevol cosa menys que això ja no seria adequada.

Pel que fa als "tipus de coneixement" (la propietat intel·lectual a la música, el programari, el text, etc.): la col·laboració i la descentralització es veuran molt reforçades amb Open Money. Però aquest és un altre debat, que només serà rellevant quan Open Money estigui arreu.


8. Ens agradaria que ens donéssiu una visió general que compari LETSystems amb altres iniciatives de crèdit mutu, com poden ser els préstecs i la banca P2P o els bancs de temps. Quines diferències i similituds voldríeu destacar?

Les diferències clau entre els diners "antics" i els "nous" ens mostren que "seguim els diners" per tal de respondre a tres preguntes:
On van?
D'on venen?
On van ser creats?

Pel que fa als diners convencionals -la moneda de curs legal-, són com l'aigua que cau d'una galleda: l'aigua no va enlloc, prové d'aquells que la posseïxen, i només és emesa per "ells" mateixos. Els diners Open Money són com la pujada i el descens dels nivells: els diners CC es mouen al nostre voltant, provenen del procés del nostre comerç, i som nosaltres qui els emetem.

Tot i que que Kiva / Zopa, etc., estan introduint un servei molt útil de préstecs en p2p, encara continuen utilitzant diners convencionals, no creen cap tipus de diners nous. No obstant, hi ha moltes pràctiques i ètiques comunes amb Open Money, i les aplicacions de les CC contribuiran molt a la gama i la varietat dels préstecs i micro-crèdits en p2p.

Els Bancs de Temps estan molt bé en quant al mateix "temps" (no hi ha competència possible en aquest sentit) i mereixen tot el suport que puguin obtenir. Però continuen sent força cars de gestionar, i sembla difícil fer un model de finançament que sigui sostenible sense que, d'alguna manera, també s'adreci cap a la part monetària de la vida.


9. Quines són, en la vostra opinió, les claus de l'èxit?

La clau, pel que fa als usuaris, és la rellevància: els diners que compren el pa (necessitats) i la cervesa (l'oci) són els que valen la pena guanyar, i la gent els utilitzarà. Un sistema reeixit tindrà (de fet, ha de tenir) un nivell significatiu de participació empresarial. Això requereix una qualitat de servei professional, cosa que generalment implica competència administrativa.


10. Per què creieu que LETS ha esdevingut un dels sistemes de moneda local més estesos avui?

LETSystems senzillament encaixa millor: és mínimament perjudicial per a l'ús normal i l'experiència monetària que tenen les persones, les empreses i el govern. LETSystems no va dissenyar-se en mig del buit com una idea que necessitava establir-se a la comunitat, sinó que va derivar-se'n d'una presa de consciència sobre quins patrons de col·laboració econòmica eren evidentment possibles i més compatibles amb els sistemes financers existents. Un LETSystem també redueix a gairebé zero les possibilitats d'interferència administrativa.


11. Com expressaríeu aquestes diferències per mitjà d'un simple joc / exercici per a un públic no iniciat?

Tot depèn del públic (quants, a quin lloc, durant quant de temps, amb quines expectatives). També depèn de si la connexió és interactiva o si és una emissió o una descàrrega. Però, en general, esperem que el millor valor provingui d'explicar per què val la pena jugar al joc, la forma de jugar, allò que demostra, i aconseguir que la gent ho faci.(1) Entrevista realitzada a principis de 2008, després de les primeres accions públiques de Banc Comú de Coneixements (BCC), quan Platoniq va investigar nous punts de vista que permetessin ampliar la seva xarxa de col·laboradors i millorar i fer evolucionar l'estructura, el contingut, les estratègies de dinamització i la sostenibilitat econòmica de BCC. Per a això, vam contactar amb diversos col·lectius, responsables de projecte i assessors, el treball i activitats dels quals són afins a la filosofia de BCC i Platoniq. Van portar-se a terme enquestes, entrevistes i consultories amb experts procedents de contexts dispars i amb necessitats diverses, creant un ampli espectre de respostes i opinions.
Creative Commons Creative Commons License Deed Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 EspanyaPàgina: 1| 2
Amb el suport de :
Platoniq

Open Money Podcast

Michael Linton, creador del mític banc de temps LETSystems en els anys 80, dedica un dels seus podcasts a contestar en directe a les preguntes de Platoniq sobre la realitat dels sistemes de monedes alternatives actuals.

MÉS MEDIA: