Exercici Recepta Software Lliure

Publicat el 08/01/2009 - Jocs

Co-aprenentatgeJocsRe-apropiació tecnològicaTICsFent analògic allò digitalAprenentatge cooperatiuProgramari lliure

Contribuïdors: Platoniq

Recepta Software Lliure
a) Objecte en el qual s'inspira
Els sistemes de programació col·lectiva (organització productiva) del software lliure.

b) Objectiu
 • Experimentar una situació propera a aquella que s'obté quan es col·labora en el desenvolupament col·lectiu d'un programa lliure, utilitzant com exemple l'elaboració d'una recepta en grup.
 • Reflexionar sobre el potencial de la producció col·lectiva en termes de qualitat, ràpides millores i suma de recursos.
 • Utilitzar exemples de la vida quotidiana per apropar als alumnes a la programació informàtica.
 • Aplicar la metodologia de producció del software lliure a d'altres processos creatius.

c) Descripció d'accions
 • Partirem de la recepta molt simple d'un gaspatxo.
 • S'hi presenta la recepta com una sèrie de passos bàsics o instruccions. Cada pas d'elaboració del gaspatxo correspondria a una funció si fos un programa informàtic, i cada funció pot ser autònoma del global de la recepta i, per tant, recuperable per a la realització d'altres plats.
 • Es revisen els passos o funcions proposades.
 • S'observa com moltes de les instruccions poden ser utilitzades per altre tipus de receptes.
 • S'afegeixen millores, noves funcions o modificacions, a la primera versió de la recepta.
 • Es documenten les modificacions amb el nom i contacte de l'alumne que ha fet l'aportació i l'hora i la data de la modificació.
 • Es neteja el codi mirant de simplificar les funcions i se'n millora la redacció.
 • Es posa a prova per tal de comprovar que funcioni correctament.
 • Tan bon punt hagi un nivell de satisfacció general entre els col·laboradors, es publica la nova versió de la recepta.

d) Resultats positius trobats
 • Compartir els recursos millora i economitza la producció.
 • En descompondre al màxim les instruccions de la recepta, s'observa la possibilitat de reutilització dels components en altres receptes.
 • El treball cooperatiu també requereix d'una interfície de comunicació pública i que els col·laboradors segueixin una sèrie de pactes o normes per garantir resultats positius (costum de documentar les modificacions i regles per publicar-les, etc.).
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 EspanyaPàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

Recepta Software Lliure

L'exercici Recepta Software Lliure, ideat per Platoniq, permet experimentar una situació propera a la que s'obté quan es col·labora en el desenvolupament col·lectiu d'un programa lliure, utilitzant com a exemple l'elaboració d'una recepta en grup.

MÉS MEDIA: