Elgoog

Publicat el 05/12/2009 - Jocs

Co-aprenentatgeAuto-organitzacióComunitats / XarxesJocsAprenentatge cooperatiuEducació / FormacióCreació de xarxesTreball en xarxa

Contribuïdors: Platoniq

Elgoog. El joc
Elgoog és un joc de simulació molt versàtil i adaptable a diferents contextos. Reprodueix, sota una forma simplificada i didàctica, diferents escenaris extrets d'experiències reals i d'altres imaginàries. S'utilitza per posar als participants en situacions fictícies que poden ajudar a desvetllar problemes o bloquejos a una organització. En altres ocasions, serveix per projectar noves situacions i aprendre a resoldre-les de manera cooperativa, tot aportant al llarg del camí noves idees, connexions i col·laboradors amb els quals encara no eren tinguts en compte.

Els participants han d'assumir rols que impliquen diferents graus de cooperació o rivalitat, i resoldre reptes prenent decisions que afectaran a la situació que s'hi tracta. L'escenari de joc pot posar en relleu els diversos factors que hi intervenen (naturals, socials, culturals, etc.), així com els diferents valors, interessos, actituds, tipus de comportament dels diferents actors socials. Elgoog crea escenaris per a la interdisciplinarietat i la cooperació.
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 EspanyaPàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

Elgoog. El joc

Elgoog és un joc o simulador dissenyat fa poc per Platoniq per utilitzar-se com a eina o dinàmica a sessions de treball amb membres d'una o vàries organitzacions (empreses o entitats sense ànim de lucre). Té l'objectiu de traduir, de manera visual, el context de l'organització per tal de millorar-lo en grup, tot aportant al dibuix d'aquell context idees, connexions i col·laboradors nous que encara no eren tinguts en compte.

MÉS MEDIA: