Goteo, xarxa social per al finançament distribuït de projectes d'innovació cultural

Publicat el 19/05/2010 - Notícies

Economia distribuïdaComunitats / XarxesInnovació socialTICsCreació de xarxesProsumidorsMonedes complementàriesXarxes socials

Contribuïdors: Platoniq

Goteo. Microfinanciación


Què és Goteo

Goteo és una recerca per desenvolupar una incubadora de projectes d'innovació cultural. El punt de partida  és estudiar els models actuals de l'anomenat Giving 2.0 (Donacions 2.0), aplicats en la seva majoria a l'emprenentatge social, per tal d'observar la viabilitat d'aquestes experiències i eines en el sector creatiu. Mitjançant una xarxa social on es puguin presentar els projectes, Platoniq vol posar a prova un nou sistema de recaptació de fons, així com assajar fòrmules participatives per a avaluar i seleccionar les millors idees. Per altra banda, la recerca vol crear un procediment que ajudi a connectar les idees procedents de l'àmbit cultural amb altres àmbits (social, educatiu, tecnològic, salut…) i organitzar puntualment sessions de treball intensiu entre els creadors i les organitzacions interessades en donar suport als projectes seleccionats.

  • Goteo és una incubadores de projectes que produeix i connecta les bones idees amb els contextos que les necessiten.

  • Una xarxa social a l'Internet que possibilita les micro-donacions del públic cultural, institucions i empreses de Barcelona als projectes innovadors de la seva elecció: una via alternativa de finançament en harmonia amb els nous models digitals.

  • Una plataforma eficient, oberta i productiva capaç de connectar als creadors culturals amb la gent de la seva comunitat: un punt de trobada per a la participació ciutadana en les futures agendes culturals.

  • Un referent nacional d'innovació cultural distrbuïda.

Què engloba la recerca

  • Cerca i anàlisi d'experiències i eines que serveixin de model.

  • Assessories tècniques (seguretat a la xarxa), legals i administratives.

  • Crear les bases per al desenvolupament d'un prototip.

  • Sessions de treball amb experts, productors culturals i organitzacions interessades en treballar amb el sector creatiu de Barcelona.


Marc del projecte

El projecte Goteo s'inspira, en part, en la filosofia de les xarxes peer to peer (d'igual a igual), també dites P2P. Amb freqüència, el funcionament de les xarxes P2P s'ha descrit com una "economia d'obsequis", on cada usuari contribueix segons les seves capacitats i habilitats a la construcció d'un comú. Aquest comú, però, no és un valor de canvi per al mercat convencional, sinó que esdevé un valor d'ús per a aquella comunitat d'usuaris concreta.

En aquesta línia, podem parlar del sorgiment d'algunes noves formes d'economia alternatives: en efecte, l'emergència de les xarxes P2P ha coincidit en el temps amb l'èxit dels sistemes de comerç d'intercanvi locals i l'ús de les monedes complementàries, per citar alguns exemples.

Tanmateix, l'aparició de l'Internet i de les xarxes P2P ha possibilitat que l'intermediari en els processos d'intercanvi no sigui necessari. Així, eBay va fer que les compres no necessitessin intermediaris. Napster, en els seus inicis, va fer el mateix amb la música i la Wikipedia ho ha fet amb la informació.

En l'àmbit filantròpic, Internet ha donat lloc a l'aparició del concepte Giving 2.0 (Donacions 2.0): l'intemediari entre les entitats beneficiàries i els donants també ha deixat de ser necessari. S'han creat mercats de donacions amb base a Internet que són capaços de redireccionar al donant cap al possible beneficiari de la donació, ajudant al primer a que identifiqui les entitats sense ànim de lucre, els projectes o necessitats individuals que més l'interessen i hi contribueixi.

Tanmateix, els beneficiaris poden accedir a una àmplia base de dades de possibles contribuïdors. Organitzacions petites i amb un accés difícil als recursos han estat capaces, gràcies al Giving 2.0, de finançar amb èxit projectes sostenibles i durables en el temps, sense la necessitat de suport governamental. Tot això gràcies al fenomen de l'e-social banking (banca electrònica social) i les P2P Charities (Beneficiències P2P).

En la banca electrònica social, els "bancs" són plataformes P2P que faciliten préstecs a través d'una xarxa d'usuaris 2.0 amb una finalitat social. Aquests bancs són una espècie dins les Beneficiències P2P.

Les anomenades P2P Charitites (organitzacions de beneficiència P2P) van aparèixer com a conseqüència del potencial del Web 2.0 i dels escàndols, l'opacitat informativa i els alts costos d'algunes ONGs. Avui les Beneficiències P2P són autèntics "mercats solidaris" on projectes d'arreu del món busquen (i troben) "padrins" per tot el planeta.

Un dels exemples més famosos de les Beneficiències P2P és Kiva (www.kiva.org), que intervé en 45 païssos en vies de desenvolupament i subministra fons a més de 60.000 emprenedors. Avui ja compta amb col·laboradors tan importants com PayPal, Google, YouTube, Facebook, Intel o Yahoo. Altre entitat digna de menció és Global Giving (www.globalgiving.com), que ofereix periòdicament l'oportunitat d'enviar el teu projecte per tal que sigui tingut en compte a l'hora de repartir els fons recol·lectats arreu del món. Tanmateix, amb uns objectius similars, Donors Choose (www.donorschoose.org) ha assolit l'èxit com a catalitzador de la donació filantròpica al Web. La clau del funcionament del Giving 2.0 és el poder potencial de les masses unit a l'abast transfronterer d'Internet. Les Beneficiències P2P aprofiten les noves tecnologies i s'hi adapten per tal d'incentivar la participació ciutadana arreu del món

El repte del projecte

Fins ara, les dinàmiques de l'anomenat Giving 2.0 (Donacions 2.0) s'han inscrit, en la seva majoria, en l'entorn social. Platoniq busca traslladar aquest model a l'àmbit de la innovació cultural. Podem dir que avui la innovació consisteix en el desenvolupament i explotació de noves idees que satisfan objectius de valor. I aquests objectius no són només econòmics o tecnològics, sinó que inclouen, cada vegada més, objectius socials i culturals.

Introduir les noves formes d'economia col·laborativa en el sector creatiu emergent és una manera de fomentar la producció i la innovació cultural. És necessario generar un canvi en el sistema establert i donar la possibilitat als creadors i productors culturals d'obtenir recursos, no només a través de les vies tradicionals de finançament (generalment, entitats públiques), sinó també a través de la seva pròpia comunitat i d'organitzacions privades, les quals, mitjançant petites donacions als creadors de la seva elecció, possibilitarien l'augment de teixit creatiu al seu entorn i, a mig termini, un major número de col·laboracions entre els àmbits cultural, social, tecnològic i econòmic.

Busquem entitats vulguin donar suport i col·laborar en el projecte

* Patrocinadors

* Comunitats d'emprenedors culturals

* Comunitats d'emprenedors socials

* Organitzacions socials que vulguin repensar un tema o construir un projecte nou treballant amb creatius i desenvolupadors de TICs

* Programadors informàtics que vulguin treballar en projectes creatius

- > Si t'interessa, escriu-nos a. info@platoniq.net
Pàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

Goteo. Microfinanciación

Logotipo del proyecto Liquidbank: http://wiki.liquidbank.net/doku.php?id=start

MÉS MEDIA: