Exercici MonaLisa.torrent

Publicat el 09/01/2009 - Jocs

Co-aprenentatgeAuto-organitzacióEconomia distribuïdaComunitats / XarxesPresa de decisions col·lectivaTreball en xarxaProsumidors

Contribuïdors: Platoniq

P2Pedagogia: MonaLisa_torrent
a) Objecte en el qual s'inspira
La Xarxa i el protocol d'intercanvi d'arxius P2P BitTorrent (*).

b) Objectius
 • Tractar el tema de la reproducció com un benefici per a la creació i producció col·lectiva.
 • Representar una possible metodologia de treball o aprenentatge horitzontal.
 • Tractar l'acción cooperativa com una forma de solucionar problemes de coordinació en les activitats humanes.
 • Tractar el concepte del procomú com una estructura de regles d'ús dels recursos.
 • Explicar tecnologies actuals.
 
c) Descripció d'accions
 • S'introdueixen les bases del P2P i el protocol BitTorrent.
 • Es proposa un joc-competició, per a la qual cosa es fan diversos grups de 4 i 3 persones.
 • Es reparteix a cada grup una fotocòpia del retrat de la Mona Lisa dividit en quatre parts (quatre fulls A4) i un paper carbó per a cadascun dels participants.
 • En el menor temps possible, cadascun dels participants ha de copiar la Mona Lisa completa. Guanya el grup que tingui acabades les 3 o 4 còpies completes del retrat (còpia per membre del grup).
 • En iniciar-se el joc, els participants començaran a copiar les parts de la Mona Lisa, però degut als diferents ritmes, els que siguin més ràpids copiant seran frenats per la falta de parts lliures encara no copiades per ells mateixos (fotocòpies lliurades al principio del joc que representarie els "originals"). Aquesta situació ha de ser observada amb atenció.
 • Al cap d'una estona, se'ls aconsellarà tenir en compte totes les còpies, bé siguin els "originals" o les còpies derivades, és a dir, aquelles ja copiades pels seus companys de grupo o dels altres grups. L'avís serveix perquè reflexionin sobre si tractar totes les còpies com "originals" i des d'una mentalitat cooperativa, fa més eficient el procés de producció, tant a nivell individual com a nivell de grup.
 • S'analitza el procés del joc: qui ha estat més ràpid i més lent a nivell individual, quin grup ha guanyat i perquè, quins problemes i solucions de coordinació han passat, qualitats de reproducció.
 
d) Resultats positius trobats
 • Es transforma una competició entre grups en un joc d'estratègia col·lectiva i cooperació.
 • El joc analògic i de simulacre resulta molt efectiu per a l'assimilació de coneixements tècnics, especialment en les persones que s'inicien en la matèria.
 • Optimitza el treball en grup i crea relacions de confiança entre els participants.

e) Qüestions per millorar
Aplicar la mateixa metodologia a situacions d'aprenentatge més complexes.
(*) BitTorrent és un protocol Peer to Peer de codi obert. Tots els ordinadors dels usuaris connectats són nodes que es comporten de forma simultània com clients i servidors de la resta de nodes en la xarxa. Per resumir, hi ha tres tipus d'ordinadors: els trackers, els seeds i els peers. Els trackers són servidors que coneixen on està cada usuari i com estan repartits els continguts disponibles per descarregar, contenen les metadades del contingut, però no el contingut en si mateix. Aquests servidors divideixen cada arxiu en trossos per distribuir millor la descàrrega entre els peers i els seeds. Els seeds són els ordinadors dels usuaris que tenen el 100% del contingut. No descarreguen ni reben informació d'altres ordinadors, només l'envien. Tenen també la funció d'assegurar el contingut total. Els seeds asseguren la recuperació de parts perdudes en les descàrregues dels usuaris peers. Els peers són els ordinadors que reben i envien les parts del contingut que volen descarregar. Comparteixen els trossos que van adquirint dels seeds o d'altres peers i, quant més comparteixen, més ràpid acumulen el contingut total que busquen. Quan tenen el contingut total, es converteixen en seeds.
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 EspanyaPàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

MÉS MEDIA: