Sistemes d'Avaluació de Continguts

Publicat el 15/01/2009 - Jocs

Auto-organitzacióJocsP2PTICsFent analògic allò digitalPresa de decisions col·lectivaModeració col·lectivaWeb 2.0Eines de comunicació

Contribuïdors: Ismael Peña-López

BCC 2008 - Avaluació Col·lectiva

Ve de la pàgina 1

c) Material
- 10-15 fotografies sobre una temàtica en sentit molt ampli: "menjar per a gats". Haurà més o menys il·lustracions en funció del nombre de participants. En el cas d'haver fet l'exercici de revisió per parells, es poden utilitzar els dibuixos que s'hi hagin fet.
- paper
- bolígrafs
- cronòmetre
- gomets

d) Descripció de les accions
- S'introdueixen les bases del funcionament del vot de Digg / Menéame.
- Es proposa la publicació (fictícia) d'una revista especialitzada en un tema: "menjar per a gats". Entenem que és un tema sobre el qual tots els participants poden aportar alguna cosa, a la vegada que erigir-se en "experts", els dos rols que formen part de l'exercici.
- Es presenta un grup d'il·lustracions i es col·loquen una al costat de l'altra a una taula.
- Es demana a cada membre del grup que puntuï les il·lustracions en funció d'uns criteris d'avaluació (vegeu el Full d'Avaluació) per tal d'incloure aquestes il·lustracions a la publicació.
- Cadascun dels membres del grup té 5 gomets de colors per efectuar les seves votacions: els participants fan una filera a un lloc on no puguin veure les il·lustracions. El primer de la filera disposa de 30 segons per enganxar un (i només un) gomet a les cinc il·lustracions que ell prefereixi. El dinamitzador de l'exercici controla el temps.
- Un cop finalitzada la seva "votació", es tornen a endreçar –ho fa el dinamitzador– les il·lustracions, de més votades a menys votades.
- Les il·lustracions amb més gomets es col·locaran a l'esquerra de les il·lustracions amb menys gomets.
- Si dues il·lustracions tenen igual nombre de gomets, es respectarà l'ordre (d'esquerra a dreta) original de les il·lustracions.
- Es repeteix el procés per cadascun dels participants.
- Un cop fetes les avaluacions, s'agrupen les il·lustracions en tres grups: quines fotografies s'utilitzarien en la publicació, quines es retornarien al fotògraf / dissenyador gràfic per a la seva millora o retoc, i quines es rebutjarien.
- Els participants posen en comú el criteri que han seguit per fer les seves votacions.
- Es comenten amb tot el grup els punts forts i febles del sistema.

e) Qüestions a millorar
- Aplicar el sistema a un sistema de continguts més complex (text).
- Ajustar la fidelitat del taller al model real i intentar incorporar-hi el factor "karma".
- Evitar allargar massa l'activitat amb grups molt nombrosos:
- dividint els grups en subgrups,
- reduint el grup d'il·lustracions a avaluar,
- reduint el temps disponible per avaluar les il·lustracions,
- reduint el nombre d'il·lustracions que cada component pot votar.


3. Wikipedia

a) Objecte en el qual s'inspira
Sistema de puntuació de continguts híbrid inspirat en la Wikipedia i el funcionament de Swarmsketch.

b) Objectiu
- Establir un sistema per avaluar de forma ràpida continguts (articles, notícies, etc.) que arribin a una comunitat de forma participativa i flexible.
- Premiar els valors de participació de tota la comunitat (democràcia participativa) davant la reputació establerta (democràcia representativa).
- Premiar la rapidesa i la flexibilitat davant el rigor i la transparència en els procediments.
- Treure'n profit dels coneixements de tots els participants ("wisdom of crowds").
- Posar de manifest els punts forts i els punts febles d'un sistema de revisió particular davant d'altres sistemes.

c) Material
- paper ceba / acetat
- bolígrafs / retoladors
- cronòmetre

d) Descripció de les accions
- S'introdueixen les bases del funcionament de creació d'articles a la Wikipedia i de dibuix a Swarmsketch.
- Es proposa la publicació (fictícia) d'una revista especialitzada en un tema: "menjar per a gats". Entenem que és un tema sobre el qual tots els participants poden aportar, a la vegada que erigir-se en "experts", els dos rols que formen part de l'exercici.
- Es presenta un paper en blanc.
- Els participants seran els autors de la il·lustració a incloure en la publicació.
- Els participants fan una rotllana.
- El primer participant té 15 segons per dibuixar tres línies –com a màxim– d'una llargària "raonable".
- Un cop finalitzada la seva intervenció, passa el bolígraf o retolador al següent participant de la rotllana, explicant en dues frases què pretén amb el dibuix o què l'ha guiat a fer la seva intervenció de la manera que l'ha feta. És important donar una idea de què es pretenia, però mirant de no conduir o determinar les intervencions futures.
- El següent participant té també l'oportunitat de realitzar tres línies. Per a això, col·locarà un nou paper ceba o acetat a sobre del dibuix existent. Igual que el company anterior, podrà fer tres línies originals, així com repassar altres tres línies dels anteriors companys. Així doncs, el màxim a dibuixar són 3 línies originals i 3 calcs (6 línies en total), i el mínim cap (és a dir, "passar" el torn).
- Es repeteixen aquests últims passos per a cadascun dels participants.
- Un cop finalitzades totes les intervencions, el resultat final –després d'alguns retocs tècnics– seria aquell seleccionat per publicar-se.
- Els participants deliberen sobre el criteri que han seguit per fer les seves intervencions.
- Es comenten amb tot el grup els punts forts i febles del sistema.

e) Procediments alternatius
- Utilitzar una pissarra (de guix o blanca) en comptes de papers superposats.
- Utilitzar targetes amb paraules per formar frases (similar a l'estil de creació d'un "cadavre exquis" o "cadàver exquisit").
- Utilitzar una sèrie d'il·lustracions per formar una narrativa amb imatges (similar a l'estil de creació d'un "cadavre exquis", però gràfic en comptes de textual).
- Utilitzar una sèrie d'il·lustracions per crear una evolució del sistema Digg / Menéame:
- Amb un grup d'il·lustracions, el primer participant disposa de 30 segons per endreçar les fotografies per preferències decreixents: la primera fotografia és preferida a la següent.
- Un cop finalitzada la seva "votació", passa les il·lustracions al següent participant.
- El següent pot moure cap endavant o cap enrere 3 fotografies. Cada fotografia que mogui de lloc, la mostrarà al grup i comentarà perquè la canvia d'ordre.
- Es repeteix aquest últim pas per cadascun dels participants.
- Un cop fetes les avaluacions, s'agrupen les fotografies en tres conjunts: les tres primeres, que s'utilitzarien a la publicació; les quatre següents, que es retornarien al fotògraf / dissenyador gràfic per a la seva millora o retoc; i les tres últimes, que es rebutjarien.

f) Qüestions a millorar
- Aplicar el sistema a un sistema de continguts més complex (text).
- Ajustar la fidelitat del taller al model real i mirar d'incorporar el factor "karma".
- Evitar allargar massa l'activitat amb grups molt nombrosos:
- dividint els grups en subgrups,
- reduint el grup de fotografies a avaluar,
- reduint el temps disponible per avaluar les fotografies,
- reduint el nombre de fotografies que cada component pot votar.
Creative Commons Creative Commons License Deed Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 EspanyaPàgina: 1| 2
Amb el suport de :
Platoniq

BCC 2008 - Avaluació Col·lectiva

Sistemes d'avaluació de continguts. Càpsula enregistrada al Mercat d'Intercanvi de Coneixements Lliures, organitzat per Platoniq (Barcelona, 2008).

MÉS MEDIA: