Actuació Legal

Publicat el 06/01/2009 - Jocs

Co-aprenentatgeJocsLegalFent analògic allò digitalAprenentatge cooperatiuEines de comunicació

Contribuïdors: Constant

Ve de la pàgina 1


El grup en conjunt posseeix un coneixement més gran que el coneixement que posseeix cadascun dels membres del grup per separat. Cap membre individual sap en què consisteix la totalitat. La capacitat del cervell col·lectiu del grup s'utilitza de manera complementària: el coneixement emmagatzemat a una sola memòria és inútil a menys que es complementi amb la memòria dels altres membres del grup.

Important: quanta més gent hi participi, millor. Aposteu per un gran grup, el qual us permetrà treballar amb un text llarg.

    
Recepta
 • Busqueu una llei local relativa a grups en l'espai públic.
 • Seleccioneu un fragment d'aquesta llei i dividiu aquest fragment en tantes parts com participants hi hagi. Tracteu de no sobreestimar quant en pot memoritzar una persona en pocs minuts. Unes poques línies per persona faran la seva funció.
 • Imprimiu cada fragment en un full de paper A4.
 • Creeu un grup de persones i feu una rotllana.
 • Distribuïu els fulls impresos.
 • Els participants dediquen uns minuts per aprendre's els fragments de la llei de memòria.
 • Quan estiguin preparats: els participants enuncien el text que han memoritzat un rere l'altre. Preneu cura que l'ordre original del text sigui respectat quan diguin el text.


Exemple

Inicialment, l'exercici s'executà a un espai públic de Brussel·les, on les manifestacions i les reunions de grup estan prohibides, a menys que estiguin explícitament permeses per les autoritats locals. Incloem aquí un fragment del Reglement General de Police D'Ixelles, que pot utilitzar-se per provar ràpidament aquest exercici amb unes poques persones.

"Capítol III Seguretat pública
Secció 1: les agrupacions, manifestacions, marxes
Art. 30
Totes les agrupacions, manifestacions o marxes de qualsevol tipus a la via pública o a les galeries i passadissos d'accés públic, queden sotmeses a l'autorització de l'alcalde. La petició d'autorització ha de dirigir-se a l'alcalde al menys deu dies abans de la data prevista per la reunió, i ha d'incloure la informació següent:
- nom, adreça i número de telèfon de l'organitzador(s)
- la temàtica de l'esdeveniment
- la data i l'hora de la reunió
- el recorregut previst
- el lloc i l'hora del final de l'esdeveniment i, si s'escau, com es clausurarà la marxa
- s'ha previst una reunió al final de l'esdeveniment?
- estimació de la quantitat de participants i dels vehicles disponibles
- com els organitzadors han preparat les mesures de seguretat."

Una divisió del text per a una prova amb 4 persones podria ser:

Participant 1:
"Capítol III Seguretat pública
Secció 1: les agrupacions, manifestacions, marxes
Art. 30
Totes les agrupacions, manifestacions o marxes de qualsevol tipus a la via pública o a les galeries i passadissos d'accés públic, queden sotmeses a l'autorització de l'alcalde."

Participant 2:
"La petició d'autorització ha de dirigir-se a l'alcalde al menys deu dies abans de la data prevista per la reunió, i ha d'incloure la informació següent:
- nom, adreça i número de telèfon de l'organitzador(s)
- la temàtica de l'esdeveniment"

Participant 3:
"- la data i l'hora de la reunió
- el recorregut previst
- el lloc i l'hora del final de l'esdeveniment i, si s'escau, com es clausurarà la marxa"

Participant 4:
"- s'ha previst una reunió al final de l'esdeveniment?
- estimació de la quantitat de participants i dels vehicles disponibles
- com els organitzadors han preparat les mesures de seguretat."3. CODIS I SENYALS


Objectiu

En molts indrets està prohibit enganxar cartells, pintar graffitis, escriure a les parets o als carrers, corregir textos, enganxar adhesius a la senyalització... L'objectiu d'aquest exercici és desenvolupar estratègies discretes per comunicar-se a llocs públics mitjançant el mobiliari, objectes, cartells, plantes, bicicletes, cotxes, paviments, fanals o el que sigui que pugui trobar-se al lloc en qüestió, sense infringir la llei.

En general, quan hom llegeix els reglaments relatius a la comunicació pública, troba moltes restriccions, però probablement la legislació no donarà exemples d'allò que està permès fer. Ens podria dir que demanéssim permís a les autoritats locals però, i si allò que volem comunicar és un missatge que mai serà autoritzat o que és il·legal?

Amb aquesta finalitat, convindria que utilitzéssim mitjans de comunicació que restin fora de la legislació. En aquest exercici correspon als participants utilitzar les seves habilitats creatives per fabricar mètodes de comunicació apropiats que creïn un espai per a nous tipus de missatges.


Recepta
 
Abans de començar:
 • Busqueu legislació local sobre la senyalització i sobre el fet de deixar missatges al carrer. Traslladeu aquest article a l'exercici.
 • Busqueu una cantonada al carrer on hi hagi molt mobiliari, decoració, rètols... Ha de ser tranquil·la per tal que podeu estar allà una estona amb unes quantes persones. El carrer hauria de ser tranquil i no massa ample.
 • Informeu als participants sobre l'objectiu de l'exercici i contextualitzeu l'activitat fent referència als permisos i restriccions locals relatius a la comunicació en l'espai públic.

Acció:
Feu dos grups d'un mínim de 4 persones.
Tots dos grups s'estan 10 minuts pensant en un missatge que vulguin comunicar a l'altre grup, i discuteixen un possible mètode de comunicació adequat.
 • Mireu d'evitar els mitjans coneguts: (llenguatge parlat o escrit, gests...)
 • Intenteu inspirar-vos a partir de la localització: utilitzeu pedres, objectes, el disseny del carrer, ritmes del traçat urbà, ombres, etc.
 • Adapteu el vostre missatge a les eines de comunicació que heu escollit
 • Si els vostres mitjans de comunicació necessiten temps per ser construïts o practicats, negocieu amb l'altre equip

• El Grup 1 executa el seu missatge.
• El Grup 2 intenta esbrinar quin és el missatge que envia el grup 1 i el mètode / forma / llenguatge / codi que han escollit.
• El Grup 2 executa el seu missatge.
• El Grup 1 mira d'esbrinar quin és el missatge que envia el grup 2 i el mètode / forma / llenguatge / codi que han escollit.

Repetiu-ho i improviseu.

Avalueu els resultats.


Exemple

Un missatger (amb camisa blanca i pantalons curts negres) transmet un missatge en codi Morse tot passejant rítmicament entre les ratlles del terra blanques i negres. El ritme dels seus passos és com els intervals llargs i curts que s'utilitzen en Morse. En aquest cas, el missatger transmet un breu i conegut missatge: S.O.S. Això es tradueix a 3 intervals curts, 3 llargs, 3 curts.


Material extra

Aquí teniu un fragment del Reglement General de Police D'Ixelles que s'ocupa de la comunicació en llocs públics.
    
Article 27
"Sense el permís de les autoritats competents o del propietari de l'indret, i sense respectar les normes que reflecteixen els documents elaborats per les autoritats en el poder, està prohibit enganxar o penjar cartell, escrits, missatges o etiquetes adhesives. Sense el permís del propietari i / o de les autoritats, també està prohibit escriure, pintar graffitis o dibuixos en llocs públics, així com causar-los danys per mitjà de talls, esgarrapades o gravat."

Curiosament, l'article també esmenta que "està prohibit cobrir, embrutar, danyar, trencar o treure aquestes etiquetes, notes, cartells, independentment de si han estat col·locades amb o sense permís de les autoritats". Retirar els missatges il·legals també és il·legal. Recordeu això si durant el vostre exercici heu creat una espècie de naturalesa (semi) permanent.
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 EspanyaPàgina: 1| 2
Amb el suport de :
Platoniq
NO MEDIA!