Laboratori d'estratègies P2P a DF

Publicat el 05/02/2010 - Notícies

Co-aprenentatgeEconomia distribuïdaP2PRe-apropiació tecnològicaInnovació socialAprenentatge cooperatiuProsumidorsReciclatge

Contribuïdors: Platoniq

P2P Lab
Tot apunta a que, en un futur proper, connectar els models "Peer to Peer "(P2P) amb els espais no digitals esdevindrà la lògica central de la nostra societat. Un canvi envers una societat sostenible fonamentada en el P2P estaria basada en una sèrie d'infraestructures interrelacionades i un tipus d'accions i patrons econòmics compartits.

Aquest taller de recerca pràctica serà un entorn de treball col·lectiu per idear i testejar projectes que vulguin millorar els processos de comunicació, participació i consum de la ciutat, bé sigui a través de les xarxes socials i els sistemes P2P, o bé inspirant-se en el funcionament d'aquestes tecnologies per traduir-les en els contextos i costums no tecnològics de les comunitats locals.

Del 18 al 27 de març de 2010. Centro Cultural de España. Ars Electronic. Mèxic DF.
Pàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

P2P Lab

Aquest taller de recerca pràctica serà un entorn de treball col·lectiu per idear i testejar projectes que vulguin millorar els processos de comunicació, participació i consum de la ciutat, bé sigui a través de les xarxes socials i els sistemes P2P, o bé inspirant-se en el funcionament d'aquestes tecnologies per traduir-les en els contextos i costums no tecnològics de les comunitats locals. Centro Cultural de España. Ars Electronica a Ciutat de Mèxic. Del 18 al 27 de març de 2010.

MÉS MEDIA: