Aprenentatge i ús de programari lliure per i per a dones

Publicat el 06/01/2009 - Jocs

Co-aprenentatgeAuto-organitzacióComunitats / XarxesJocsRe-apropiació tecnològicaFent analògic allò digitalAprenentatge cooperatiuCreació de xarxesTreball en xarxaProgramari lliure

Contribuïdors: Constant, Laurence Rassel

Dissabtes, dones i programari lliure
Advertències

L'exemple esmentat a sota pot aplicar-se a un altre grup minoritari en l'ús i la programació de programari lliure. (*)

L'ús de programari lliure és imprescindible.

El següent exemple està basat en una experiència portada a terme des del novembre de 2006. La "recepta", el "manual" presentat, enviat per Constant, és el resultat d'una experiència col·lectiva i contínua d'organitzacions i persones, com ara els tallers-trobades "Dissabtes, dones i programari lliure" ("Samedies, Femmes et Logiciels Libres").

Pensats en un inici com auto-formació de dones per a dones, com creació d'una xarxa, els tallers-trobades "Dissabtes, dones i programaris lliures" són un projecte col·lectiu que inclouen a:
 • ADA, xarxa belga de centres de formació que es proposa reflexionar i posar remei, per mitjà d'accions i eines, a la presència minoritària de dones en el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs);
 • Interface 3, centre de formació professional per a dones amb la finalitat de facilitar-les l'accés a les carreres relacionades amb les TICs;
 • Domaine Public, servidor d'Internet no comercial i auto-gestionat que vol afavorir l'autonomia, la participació i la cooperació en l'ús de les tecnologies i que utilitza només programari lliure en el seu funcionament;
 • Constant VZW, associació involucrada en processos i projectes sobre feminisme, alternatives al copyright, treball en xarxa i que centra la seva activitat en les pràctiques culturals de les noves tecnologies;
 • Scumgrrrls, revista feminista;
 • usuàries (futures) de programari lliure més el suport de diversos grups que busquen modificar la pràctica de la comunitat del programari lliure i la imatge d'aquesta comunitat davant les dones.

Aquests tallers són una sèrie de trobades que tenen lloc un dissabte de cada 6 setmanes organitzats al voltant de la construcció, la instal·lació i el manteniment d'un SERVIDOR.


Repte: la construcció i la gestió d'un servidor

Per què un servidor? (**)

El servidor simbolitza i catalitza allò social, allò econòmic i allò tècnic que està en joc, consolidant-se com un lloc de serveis, d'hostatge, d'accés. Un servidor per i per a dones és el fil narratiu d'aquests tallers, des de la seva construcció fins a la seva gestió, cobrint des de qüestions de maquinari fins a qüestions legals, des de qüestions de finançament fins a qüestions de gestió col·lectiva.


Objectius

Transferència i intercanvi de competències tècniques sobre programari lliure.

Aprendre els aspectes tècnics inclou:
 • saber trobar el seu camí en les comunitats de programari lliure (comunitat de programadors/es o d'usuaris/es): on trobar-les, com integrar-s'hi, com comunicar el seu projecte i com construir la seva pròpia xarxa de suport o d'intercanvi de coneixements;  
 • aprendre el vocabulari i el llenguatge útil per fer preguntes tècniques i també aprendre a respondre aquest tipus de preguntes.

A llarg termini, construir i mantenir un servidor de dones que sigui, a més, un lloc de serveis i de formació a distància amb programari lliure.

Augmentar la visibilitat i l'activitat de grups fins ara minoritaris en el programari lliure (sigui en l'ús o el desenvolupament).


Número de participants: entre 10 i 25.


Pre-requisit

Reunir al voltant d'una taula de treball un grup de dones de diferents edats i disciplines: activisme, art, administració de servidors, dissenyadores, gestores de pàgines web, etc., de diversos orígens i, per tant, utilitzant diferents llengües.

Tot i que no és necessari que totes es coneguin, si és requisit que algunes hagin compartit experiències de treball col·lectiu. Aquest tipus de tallers només es crea a base d'experiències ja compartides.

El grup té en comú l'interès i la curiositat pel programari lliure i les organitzacions de dones.

Els tallers estan oberts a tota aquella dona interessada en els objectius esmentats anteriorment, l'organització i les tècniques utilitzades per aquests tallers-trobades.


Ingredients

Llocs, espais
 • Modificar regularment els llocs de trobada, escollint aquells de fàcil accés en transport públic.
 • Al principi, escollir espais ja coneguts per les persones que tenen dificultat per desplaçar-se degut a obligacions familiars, o a la manca de costum de desplaçar-se més enllà dels seus barris habituals a la ciutat.
 • Però ràpidament cal moure's cap a diferents sectors de la ciutat, com ara cases ocupades, centres de formació, centres culturals, llocs de trobada d'organitzacions, cibercafès, etc.
 • L'accés al lloc ha de ser gratuït o molt econòmic.
 • Si és possible, l'espai serà cedit prèvia negociació, discussió, presentació del projecte.
 • Si és possible, s'implica a la persona 'local' en el projecte, que pot ser un participant o pot interessar-se en el projecte mateix.

Temps
 • Escollir les dates i horaris més convenients per a la majoria del grup. No donar mai per suposat que totes tenen disponibilitat a la nit, el cap de setmana o en qualsevol moment del dia.


Preparació

L'organització ha d'oferir diferents horaris per a les reunions previstes i, així, facilitar a totes l'assistència.


Taller

La freqüència podria ser d'un dia cada 6 setmanes, però pot adaptar-se segons els grups. No obstant, no pot pensar-se com un taller o un treball rutinari.

És important compartir un dia juntes. Per tant, la data del taller ha de decidir-se amb antelació i cal evitar els canvis de l'últim moment.


Mètodes de base

1. Cadascuna de les participants pot ser una organitzadora o viceversa
 • L'opció de ser organitzadora ha de presentar-se, però no ha de ser obligatòria.
 • Totes les participants tenen quelcom per aprendre i quelcom per ensenyar.
 • El funcionament dels dinars o les sessions d'aprenentatge és el mateix: es presenta allò que cadascuna porta i es comparteix entre totes. Ha de quedar clar que no és un servei.
 • Rotació en les tasques necessàries de l'organització.
 • Rotació de les sessions d'aprenentatge.
 • Preveure el temps que es requereix perquè les noves participants entenguin i assoleixin el nivell del grup; per tant, organitzar els grups de treball incloent-hi "antigues" i "noves" participants.

2. Pedagogia pràctica
 • Aprenentatge mitjançant assaig-error, a través de la repetició dels processos tècnics, de l'ensenyament a les altres i gràcies a les preguntes de les participants.
 • El programa es construeix en funció de les preguntes, les competències i la resposta del grup.
 • La documentació és part de l'aprenentatge: es realitzaran registres tant de les reunions de preparació com dels tallers mateixos.
 • Preveure en els moments de repartiment a les noves participants segons les competències tècniques adquirides durant els tallers previs.

Continua a la pàgina 2

Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 EspanyaPàgina: 1| 2
Amb el suport de :
Platoniq

Dissabtes, dones i programari lliure

Pensats en un inici com auto-formació de dones per a dones, com la creació d'una xarxa, els tallers-trobades "Dissabtes, dones i software lliure" són una sèrie de trobades que tenen lloc un dissabte de cada 6 setmanes organitzats al voltant de la construcció, la instal·lació i el manteniment d'un SERVIDOR. Transferència i intercanvis de competències tècniques sobre software lliure.

MÉS MEDIA: